Diagnose og behandling af akrale pigmenterede læsioner

Ingrassia, Jenne P. BA; Stein, Jennifer A. MD, PhD; Levine, Amanda MD; Liebman, Tracey N. MD

Abstrakt

BAGGRUND 

Overlevelsesresultater ved acral lentiginøst melanom (ALM) er værre end ved kutant melanom. Diagnostiske forsinkelser menes at bidrage til værre resultater i ALM, herunder sygdom i fremskreden stadium ved indledende præsentation. Akralt lentiginøst melanom, især i dets tidlige stadier, kan være vanskeligt at skelne fra benigne pigmenterede acrale læsioner.

MÅL 

Formålet med denne artikel er at give en omfattende gennemgang af diagnosticering og håndtering af acrale pigmenterede læsioner.

MATERIALER OG METODER 

En litteraturgennemgang blev udført. De inkluderede resultater var de kliniske og dermoskopiske træk og ledelsesrammer og overvejelser for erhvervede og medfødte melanocytiske nevi, acral melanose, ikke-melanocytiske pigmenterede læsioner og ALM.

For mere information om denne artikel venligst klik på hendee.

Kommentarer er lukket.
Vælg din valuta